Latest News

Archive

Current Issue Vol. 32, No. 6, 2020

 

Original Articles

Ling-Yi Liao, Xiao-Hua He, Xi-Ze Li, Yan-Lei Ge, Qiang Gao
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 359–364. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.359

Ikue Ito, Kazutomo Miura, Yuka Kimura, Eiji Sasaki, Eiichi Tsuda, Yasuyuki Ishibashi
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 365–369. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.365

Satoshi Kojima, Masanori Watanabe, Keiji Asada
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 370–374. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.370

Yumiko Kamioka, Yuji Miura, Tomoyuki Matsuda, Yayoi Iijima, Ai Suzuki, Kazuhiro Nakazato, Hideyuki Saito, Motohide Arita
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 375–384. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.375

Kunji Shirahama, Yuu Fudano, Kotomi Imai, Aki Kawabata, Naoko Mihara, Tomonori Yasuda
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 385–390. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.385

Yasuhiro Endo, Masashi Miura, Masaaki Sakamoto
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 391–394. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.391

Joshua Berger, Stephan Becker, Oliver Ludwig, Wolfgang Kemmler, Michael Fröhlich
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 395–400. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.395

Jae-Kwang Lee, Jin-Hwan Lee, Kwang-Su Kim, Jae-Hong Lee
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 401–404. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.401

Yoshinao Satoh, Takumi Yamada, Yasuhisa Arai, Ryota Shimamura, Masaki Hirosawa, Ryota Yamakawa, Shota Takagi
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 405–409. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.405

Sohei Otsuka, Jiro Moriguchi, Norimitsu Nishida, Fumiko Ohashi, Naoko Saito, Tomoko Okuda, Kayo Kawamata, Ko Matsudaira, Midori Tabuchi, Hiroyuki Oka
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 410–413. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.410

Akira Kubo, Masahiro Ishizaka
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 414–417. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.414

Case Study

Takaaki Nishimura, Ryo Miyachi
J Phys Ther Sci. 2020 Jun; 32(6): 418–421. Published online 2020 Jun 2. doi: 10.1589/jpts.32.418
BACK TO TOP