Latest News

Archive

Current Issue Vol. 35, No. 3, 2023

 

Original Articles

 

Masashi Kitano, Hirohisa Kawahata, Yuse Okawa, Toyokazu Handa, Hiroki Nagamori, Yoshiki Kitayama, Toshinori Miyashita, Kodai Sakamoto, Yusuke Fukumoto, Shintarou Kudo
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 163–169. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.163

 

Chiaki Matsumoto, Masahiro Ishizaka, Akira Kubo, Masafumi Itokazu
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 170–174. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.170

 

Daisuke Sudo, Yusuke Maeda
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 175–181. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.175

 

Akira Kubo, Ko Onoda, Akihiro Yakabi, Tsuyoshi Hara, Akihiro Ito
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 182–184. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.182

 

Akira Hirosawa, Fujiyasu Kakizaki, Naruyoshi Komuro, Yuuki Homma, Takuya Omotehara, Shinichi Kawata, Kenta Nagahori, Tomiko Yakura, Zhong-Lian Li, Masahiro Itoh
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 185–192. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.185

 

Ryo Miyachi, Yui Morita, Toshiaki Yamazaki
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 193–198. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.193

 

Toshihiko Sato, Tsutomu Fukui, Shinichi Kawata, Kenta Nagahori, Hidenobu Miyaso, Zhonglian Li, Takuya Omotehara, Masahiro Itoh
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 199–203. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.199

 

Kai Iida, Tsutomu Fukui, Kazuyuki Mito
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 204–210. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.204

 

Yuki Uchiyama, Kazuhisa Domen, Tetsuo Koyama
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 211–216. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.211

 

Kohei Shida, Kazuhiro Fukata, Yuji Fujino, Masahide Inoue, Mamiko Inoue, Daisuke Sekine, Hiroshi Miki, Hirofumi Sato, Yohei Kobayashi, Koki Hasegawa, Kazu Amimoto, Shigeru Makita, Hidetoshi Takahashi
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 217–222. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.217

 

Hiroyuki Saito, Miyuki Sato, Masaki Kobayashi, Toru Saito, Takafumi Shimura, Kentaro Yotsumoto, Yota Hanai, Yoshio Tanizaki, Shigeru Usuda
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 223–229. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.223

 

Ryota Nishikawa, Hitomi Nishizawa, Kazuhiro Fukushima, Kenya Oguchi, Yo-ichi Takei, Akinori Nakamura, Teiji Kimura
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 230–236. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.230

 

Toshihiro Haba, Hiroyasu Iwatsuki
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 237–241. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.237

 

Ryo Sato, Yohei Sawaya, Takahiro Shiba, Tamaki Hirose, Masahiro Ishizaka, Tomohiko Urano
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 242–246. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.242

 

Yasushi Kurobe, Kimito Momose
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 247–251. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.247

 

Masanori Wako, Kensuke Koyama, Naoto Furuya, Ryoji Shinohara, Sanae Otawa, Anna Kobayashi, Sayaka Horiuchi, Megumi Kushima, Zentaro Yamagata, Hirotaka Haro
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 252–256. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.252

 

Tatsuya Igarashi, Ren Takeda, Yuta Tani, Naoya Takahashi, Takuto Ono, Yoshiki Ishii, Shota Hayashi, Shigeru Usuda
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 257–264. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.257

 

Takahiro Baba, Masahide Watanabe, Hirofumi Ogihara, Shuichi Handa, Kazuhiro Sasamoto, Shinpei Okada, Hiroyasu Okuizumi, Teiji Kimura
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 265–269. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.265

 

Case Study

 

Tim C. Norton, Paul A. Oakley, Deed E. Harrison
J Phys Ther Sci. 2023 Mar; 35(3): 270–275. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1589/jpts.35.270