Latest News

Archive

Current Issue Vol. 35, No. 9, 2023

 

Original Articles

 

Arito Yozu, Kohta Sonoda, Tetsuya Hasegawa, Kohei Kaminishi, Michihiro Osumi, Masahiko Sumitani, Ryosuke Chiba, Jun Ota
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 613–618. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.613

 

Yuko Shimizu, Shigeo Tsutsui, Munenori Katoh
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 619–623. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.619

 

Ritsuko Takeuchi, Shiro Sugiura, Takahiro Miki, Hiroki Chiba, Yusuke Handa, Hiroshi Takasaki
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 624–627. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.624

 

Hualong Xie, Qing Zhang, Minshan Feng, Ming Huo, Shan Liu, Guangwei Liu, Xin Zhang, Jialin Fan, Yajun Zhu, Liguo Zhu
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 628–632. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.628

 

Jun Goto, Ryoichi Nishida, Shogo Terayama, Takuya Mori
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 633–637. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.633

 

Tsutomu Fukui, Yasuhisa Ueda, Masashi Chiyomaru, Takahiro Ohkawa, Yoko Fuse
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 638–644. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.638

 

Review Articles

 

Elizabeth Dean
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 645–658. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.645

 

Takahiro Otsudo, Hiroshi Hattori, Yuki Hasebe, Yu Okubo, Yutaka Sawada, Kiyokazu Akasaka
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 659–666. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.659

 

Case Studies

 

Takehito Ueda, Tetsushi Chikamoto, Makoto Asaeda, Takeya Araki, Kiyo Ueda, Kai Ushio, Yukio Mikami
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 667–672. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.667

 

Ryota Katou, Tomoo Mano, Takashi Masuda
J Phys Ther Sci. 2023 Sep; 35(9): 673–677. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1589/jpts.35.673

 

BACK TO TOP