Latest News

Archive

Current Issue Vol. 36, No. 5, 2024

 

Original Articles

 

Atsushi Sawada, Kentaro Yoneta, Eri Togashi, Shogo Asaka, Riho Tada, Takaaki Asada, Seiichi Son, Makoto Tayama, Masami Kimura, Satoshi Fujita
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 218–225. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.218

 

Tomoya Kokue, Yuma Takenaka, Yuuga Matsue, Masayuki Tsuchida, Kenichi Sugawara
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 226–233. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.226

 

Shogo Sawamura, Takanobu Bito, Takahiro Ando, Kento Masuda, Sakiko Kameyama, Hiroyasu Ishida
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 234–239. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.234

 

Akira Kubo, Masahiro Ishizaka, Sho Tsukahara, Shunya Numaguchi, Ayaka Takayama
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 240–244. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.240

 

Kosuke Yahagi, Masataka Kataoka, Tomomi Ichiba, Shuji Imura
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 245–251. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.245

 

Akihito Kubota, Toyohiro Hamaguchi
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 252–258. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.252

 

John F. Hoops, Troy L. Hooper, Stéphane Sobczak, Jeegisha Kapila, Birendra M. Dewan, Omer C. Matthijs, Jean-Michel Brismée
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 259–266. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.259

 

Kenta Kunoh, Takahiro Takenaka, Daisuke Kimura, Toshiaki Suzuki
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 267–272. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.267

 

Hideo Kaneko, Akari Suzuki, Yoshiharu Nagai, Jun Horie
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 273–277. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.273

 

Kazunori Morozumi, Katsuyuki Morishita, Michio Tojima, Takashi Inomata
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 278–283. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.278

 

Norikazu Hishikawa, Koshiro Sawada, Motonori Kubo, Mari Kakita, Takashi Kawasaki, Suzuyo Ohashi, Yasuo Mikami
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 284–289. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.284

 

Hirohisa Miyachi, Miyono Okinaka, Tsunehiko Wada
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 290–293. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.290

 

Yuan Yuan, Huisheng Ma, Shuangyue Li, Hanyu Zou, Xianjun Tong, Guohui Zhang, Xinna Xue, Jing Zhou, Hong Zhang
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 294–302. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.294

 

Monthinee Watthanasuwakul, Panida Hanphitakphong, Somruthai Poomsalood
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 303–307. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.303

 

Panida Hanphitakphong, Monthinee Watthanasuwakul, Somruthai Poomsalood
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 308–312. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.308

 

Naritoshi Sato, Kosuke Takano, Isamu Konishi, Ryosaku Kobayashi, Kazuo Ishigami, Naohiko Kinoshita, Tomonori Nomura, Toru Nagai, Hiroyuki Masuda, Daisuke Sato, Wataru Uchiyama, Masaru Kanda
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 313–318. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.313

 

Technical Note

 

Midori Mochizuki, Yuki Uchiyama, Kazuhisa Domen, Tetsuo Koyama
J Phys Ther Sci. 2024 May; 36(5): 319–324. Published online 2024 May 1. doi: 10.1589/jpts.36.319