Latest News

Archive

Current Issue Vol. 34, No. 11, 2022

 

Original Articles

 

Masashi Yoshitake, Etsuko Maeshima, Shinichiro Maeshima, Aiko Osawa, Naoki Ito, Ikue Ueda, Masaki Kamiya
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 710–714. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.710

 

Keita Aimoto, Takayuki Matsui, Yusuke Asai, Taku Tozawa, Tomoya Tsukada, Koki Kawamura, Kenichi Ozaki, Izumi Kondo
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 715–719. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.715

 

Jae-Kwang Lee
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 720–724. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.720

 

Masato Hosokawa, Daisuke Sudo, Shoki Yamaguchi, Masafumi Itokazu, Takayoshi Saito, Keisuke Suzuki
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 725–731. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.725

 

Takanao Shirai, Tomohito Ijiri, Toshiaki Suzuki
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 732–736. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.732

 

Yuki Hasebe, Kenta Suzuki, Kiyokazu Akasaka, Kazuo Saita, Satoshi Ogihara
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 737–740. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.737

 

Panagiotis Dendrinos, Athina Fassoi, Maria Tsekoura, Pavlos Angelopoulos, Konstantinos Mylonas, Dimitris Mandalidis, Georgios Krekoukias, Elias Tsepis, Konstantinos Fousekis
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 741–744. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.741

 

Theofani Bania, Renate Lyri, Foteini Ntatsiou, Konstantinos Fousekis
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 745–751. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.745

 

Tatsuya Igarashi, Kazuhiro Miyata, Shuntaro Tamura, Tomohiro Otani, Takamitsu Iizuka, Shigeru Usuda
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 752–758. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.752

 

Review Article

 

Paul A. Oakley, Sean Z. Kallan, Deed E. Harrison
J Phys Ther Sci. 2022 Nov; 34(11): 759–771. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1589/jpts.34.759
BACK TO TOP