Latest News

Archive

Current Issue Vol. 36, No. 6, 2024

 

Original Articles

 

Yuko Sawada, Emiko Tanaka, Etsuko Tomisaki, Taeko Watanabe, Rika Okumura, Hiroshi Kinoshita, Sumio Ito, Tokie Anme
J Phys Ther Sci. 2024 Jun; 36(6): 325–329. Published online 2024 Jun 1. doi: 10.1589/jpts.36.325

 

Tomomasa Ohara, Chong Yu Zheng, Shinji Murata, Chikamune Wada
J Phys Ther Sci. 2024 Jun; 36(6): 330–336. Published online 2024 Jun 1. doi: 10.1589/jpts.36.330

 

Joya Yui, Satomi Okano, Mizuki Takeuchi, Hitomi Nishizawa
J Phys Ther Sci. 2024 Jun; 36(6): 337–342. Published online 2024 Jun 1. doi: 10.1589/jpts.36.337

 

Atsushi Nawata, Hiroshi Koga, Rieko Sasaki, Hiroshi Watanabe, Go Omori, Yoshio Koga, Hiroyuki Kawashima
J Phys Ther Sci. 2024 Jun; 36(6): 343–351. Published online 2024 Jun 1. doi: 10.1589/jpts.36.343

 

Hirofumi Sato, Shinsuke Okawa, Reina Kakehata, Asuka Takayama, Katsunobu Okuma, Kazuhiro Fukata, Hiroshi Miki, Yohei Kobayashi, Koki Hasegawa, Tadamitsu Matsuda, Yuji Fujino
J Phys Ther Sci. 2024 Jun; 36(6): 352–358. Published online 2024 Jun 1. doi: 10.1589/jpts.36.352

 

Nozomi Hamachi, Naoya Kawabata, Yukari Horimoto, Kensuke Matsuda, Yoshio Takano
J Phys Ther Sci. 2024 Jun; 36(6): 359–363. Published online 2024 Jun 1. doi: 10.1589/jpts.36.359

 

Case Study

 

Akira Nakashima, Tetsuji Koizumi, Tadashi Shimizu, Nobutoshi Ryu, Toshio Higashi
J Phys Ther Sci. 2024 Jun; 36(6): 364–366. Published online 2024 Jun 1. doi: 10.1589/jpts.36.364

 

BACK TO TOP